Norsk Traumeterapeutforening (NTF)

Norsk Traumeterapeutforening (NTF) er en landsomfattende fagorganisasjon for traumeterapeuter som tilfredsstiller NTFs krav til medlemskap.

Studenter under DGfS godkjent utdanning i resonansprosesser IoPT kan søke om studentmedlemskap.

Organisasjonen skal være politisk og religiøst uavhengig.

NTFs formål

  • vareta medlemmenes interesser.
  • utvide kjennskap til Identitetsorientert Psykotraume-teori og -terapi IoPT.
  • medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
  • utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Kontaktinformasjon

Bankkonto: 8101. 23. 71349
Organisasjonsnummer: 991 501 827
Telefon: (0047) 905 61 191
post@traumeterapeutforeningen.no

Logo

Styret

Styreleder
Sekretær: Sissel Kvinen
Kasserer: Bjørn Reidar Brune
Varamedlem: Frigg Valla

Ansvarlige for vårt fagblad:  Annhild Tofte

Postadresse

Norsk Traumeterapeutforening
c/o Frigg Helen Valla
Leirskardveien 9

8646 Korgen

Linker