Norsk Traumeterapeutforening (NTF)

NTF organiserer Traumeterapeuter IoPT (Identitetsorientert Psykotraumeteori),  terapeuter som praktiserer IoPT traumeterapi, inkludert studenter under IoPT-utdanning. Du kan søke etter godkjente terapeuter her.

Støttemedlemmer/Assosierte medlemmer kan holde seg oppdatert om viktige nyheter og endringer. Gjennom medlemskapet får assosierte medlemmer tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris. Assosierte medlemmer vil også få tilsendt medlemsbladet Resonans.

NTFs formål

  • Ivareta medlemmenes interesser.
  • Fokus på kvalitet og klientsikkerhet gjennom å sørge for høy faglig kvalitet innen identitetsorientert traumeteori og terapi 
  • Medvirke til at utøverne har god faglig yrkesetikk med utgangspunkt i våre etiske retningslinjer 
  • Utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner
  • Utvide kjennskap til Identitetsorientert psykotraume teori og IoPT-terapi.

Kontaktinformasjon

Bankkonto: 8101. 23. 71349
Organisasjonsnummer: 991 501 827
Telefon: (0047) 412 38 041
post@traumeterapeutforeningen.no

Logo

Styret

Børge Alexander Aunan Bohmann – Leder
Victoria Eek – Sekretær
Bjørn Reidar Brune – Kasserer
Lill Heidi Patriksson – Vara

Postadresse

Norsk Traumeterapeutforening
c/o Børge Alexander Aunan bohmann
Arne Garborgs gate 3

3718 SKIEN

Linker