Hva er traumeterapi i IoPT?

IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er basert på teorier og praksis utviklet av professor Dr. Franz Ruppert de siste 25 årene, og artikulert i hans bøker, hvorav seks er tilgjengelige på norsk.

Prof. Dr. Ruppert har arbeidet flere tiår for å forstå den levende menneskelige organismen, hvordan traumer påvirker denne og hvordan bearbeide effekten av traumer for å få et sunt «jeg» og en sunn vilje til tross for traumatisering.

Prof. Dr. Ruppert har utviklet det teoretiske rammeverket Identitetsorientert Psykotraumeteori IoPT. Dette rammeverket er basert på etablerte traumeteorier, og inkluderer både individuelle traumer, flergenerasjonell psykotraumatologi og kollektive traumer. IoPT-teori er videre beriket med Rupperts egen forskning gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn, både i en-til-en og i gruppesetting. Dette har resultert i en praktisk metode, intensjonsmetoden IoPT. Bokstavforkortelsen står altså for både teori og metode som henger tett sammen.

Livshendelser som blir traumatiserende fører til en skjer i automatiske prosesser i flere stadier i oss mennesker, prosesser som ikke er viljestyrte. Dette er like naturlig som at blodet flyter i årene våre og at hjertet slår, altså som andre prosesser i den menneskelige organismen. Vi husker traumer mindre med ord og mer med våre følelser og i våre kropper. Fordi, gjennom prosesser som settes i gang ved en potensiellt traumatiserende hendelse, aktiveres hele kroppen for overlevelse. Dette skjer ved reaksjoner som kamp – flukt, og frys – underkastelse. Da utløses en nevrokjemisk reaksjon i det autonome nervesystemet, og en avspaltning av en del av den sunne jeg-strukturen. Det kan føre til en ubevisst identifisering med andre. I IoPT-terapi med intensjonsmetoden arbeider vi skritt for skritt med å aktiverestyrke det sunne jeget og la det få større plass i oss, slik at nødmekanismene/overlevelsesstrategiene som ble satt i verk gjennom traumatiseringen kan bli mindre styrende.

Formålet med terapi

Heling kommer fra ordet helhet (engl. «wholeness»). Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele?

Fordi livserfaringer har gjort at vi har mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt Jeg.

Ved traumatiske hendelser spaltes Selvet fra Jeg – Dr Gabor Maté

De fleste av oss lever derfor liv som i stor grad er ubevisste, og vi vet egentlig ikke hva som virkelig driver oss.
Hvis vi blir bevisste, kan vi ta beslutninger som ikke er drevne av dynamikker som vi ikke en gang er klar over.

Gjennom IoPT får vi muligheten til å bli bevisste – og reetabler kontakten med vår sunne vilje og vårt sunne jeg.

«Hvem er jeg?»

Heling, enten det er fra psykiske eller kroppslige lidelser, trenger et mål.

Hva kan målet være? Etter min erfaring er det å leve vår egen identitet fullt og helt, slik at vi kan uttrykke og virkeliggjøre det som er kjernen i vårt vesen.

Hvordan gjenkjenner vi at vi er i kontakt med vår egen identitet? Også her viser erfaringen: Vi trenger et sunt jeg, en fri vilje og det å være i god følelsesmessig kontakt med kroppen vår.

Når vi bare orienterer oss mot andre, hva de gjør for eller imot oss, når vi først og fremst gjør det andre ønsker av oss, og hvis vi stiller kroppen vår til rådighet for fremmede interesser, er vi ikke fullt ut til stede. Da bruker kroppen for eksempel sykdomssymptomer til å vise oss at vi ikke har kontakt med oss selv. Det er også slik at den som ikke er i en sunn kontakt med seg selv, heller ikke kan ha gode relasjoner med andre.

I våre kurs og utdanninger bruker vi Franz Rupperts intensjonsmetode til å arbeide med bevisstgjøring rundt spaltingene i vår egen identitet. Disse spaltingene er forårsaket av traumatiske livserfaringer, og vi tar målrettede skritt i retning av å hele oss selv.”