Bli medlem

Alle NTFs medlemmer er bundet av NTF sine vedtekter og må bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. For å søke om medlemskap må du derfor først ha lest vedtektene, før du fyller du ut søknadsskjemaet.

Dersom du vil oppdatere et eksisterende eller tidligere medlemskap, kan du sende en melding på e-post til post@traumeterapeutforeningen.no.

 

Vi har følgende typer medlemskap:

Praktiserende  traumeterapeut IoPT

Passer for praktiserende traumeterapeuter IoPT med godkjent utdanning fra DGfS-godkjent utdanningsinstitusjon.  Oppfyller NTF sitt krav om profesjonell faglig oppdatering (PFO).

Medlemsfordeler: 

 • Stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlinger.
 • Oppføres på listen over praktiserende traumeterapeuter på NTFs hjemmeside om ønskelig. 
 • Mottar forsikring som terapeut gjennom vår felles polise i Gjensidige.
 • Medlemmer har rett til å benytte NTFs medlemslogo og/eller logo fra Association for Healthy Autonomy i sin egen virksomhet, for eksempel på visittkort eller i annonsering.
 • Kan publisere egne IoPT-arrangementer på NTFs facebookside, ved å linke til Norsk traumeterapeutforening (NTF) som medarrangør.
 • Mottar all informasjon fra NTF, og mottar vårt fagblad Resonans. 
 • Tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris. 

Medlemmer som har godkjent PFO og forsikring, kan gjennom NTF søke om å stå i Alternativregisteret i Brønnøysund. Gjennom det får man tittelen Registrert Traumeterapeut IoPT.

  • Fyll ut søknadsskjema til Brønnøysund som du finner på NTF sin nettside https://www.brreg.no/person/registrering-av-utovere-av-alternativ-behandling/. Ved utfylling av skjema:
   • Punkt 5: Opplysning om tittel: Traumeterapeut IoPT (i samsvar med Helsedirektoratets godkjenning).
   • Punkt 6: Opplysning om behandlingsform: samtale og resonansprosess (i samsvar med Helsedirektoratets godkjenning).
  • Send utfylt søknadsskjema i POSTEN til styreleder, som stempler og signerer på vegne av NTF: Bjørn Reidar Brune, Gandsveien 50, 4017 STAVANGER.

Pris: kr 1900,-  pr. år

 

Traumeterapeut IoPT uten faglig oppdatering og forsikring

For traumeterapeut IoPT som har gjennomført videreutdanning innen IoPT, som ikke har godkjent faglig oppdatering og derav ikke kvalifiserer for  forsikring gjennom NTF, men som likevel ønsker medlemskap.

Medlemsfordeler:

 • Stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlinger.
 • Mottar all informasjon fra NTF, og mottar vårt fagblad Resonans. 
 • Tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris. 

Pris: kr 1000,- pr. år

 

Studentmedlem

For alle som er under grunnutdannelse eller videreutdannelse ved DGfS-godkjent utdanningsinstitusjon.

Medlemsfordeler:

 • Stemmeberettiget på generalforsamlinger etter gjennomført 1.år på godkjent videreutdanning IoPT. 
 • Studentmedlemmer har rett til å benytte NTFs medlemslogo og/eller logo fra Association for Healthy Autonomy i sin egen virksomhet, for eksempel på visittkort eller i annonsering, med tillegg av tekst: Student i IoPT.
 • Mottar all informasjon fra NTF, og mottar vårt fagblad Resonans. 
 • Tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris.

Pris: kr 700,-. pr. år

Studentmedlemmer som skal jobbe med IoPT utover minimumskravet for godkjent prosjektoppgave, skal tegne forsikring i NTF før de overstiger minimumskravet (hvis student ikke dekkes av arbeidsgivers -,  eller egen forsikring). Minimumskravet til prosjektoppgaven er: 5 intensjonsgivere som en fasiliterer 3-5 selvmøter for. 

For å tegne forsikring, send e-post til post@traumeterapeutforeningen.no.

Tillegg forsikring studentmedlem: kr 400,-

Melding om oppgradering av medlemskap fra student til traumeterapeut IoPT sendes på e-post til post@traumeterapeutforeningen.no.

Oppgradering fra student til traumeterapeut IoPT med forsikring:            + kr 1200,-

Oppgradering fra student m/forsikring til til traumeterapeut IoPT:           + kr 800,-

 

Pensjonistmedlem

For alle som er pensjonister og som ikke lenger driver egen praksis som traumeterapeut IoPT. 

Medlemsfordeler: 

 • Mottar all informasjon fra NTF, og mottar vårt fagblad Resonans. 
 • Tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris. 

Pris: kr 700 pr. år

 

Assosiert medlem/Støttemedlem

For personer som er opptatt av faget. 

Medlemsfordeler: 

 • Mottar all informasjon fra NTF, og mottar vårt fagblad Resonans. 
 • Tilgang til våre konferanser og seminarer til medlemspris. 

Pris: kr 1000,- pr. år

 

Alle NTFs medlemmer er bundet av NTF sine vedtekter og må bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. For å søke om medlemskap må du derfor først ha lest vedtektene, før du fyller du ut søknadsskjemaet.

Dersom du vil oppdatere et eksisterende eller tidligere medlemskap, kan du sende en melding på e-post til post@traumeterapeutforeningen.no.