Franz Ruppert: “Barndomstraumer”


Franz Ruppert: “Barndomstraumer”
Tidlige traumer fra unnfangelsen, svangerskapet, fødselen og de første årene.

FRANZ RUPPERT er dr psykolog og professor i psykolo- gi på universitet for anvendt vitenskap i Munchen. I tillegg har han egen praksis som Psykotraumeterapeut og holder seminar i mange land, i og utenfor Europa. Dette er den fjerde boken hans som er oversatt til norsk. Hans prosjekt med å utvikle en flergenerasjonell psykotraumatologi startet i 2002, og har resultert i syv bøker på tysk. Hans egenutviklede terapeutiske metode «Intensjonskonstellasjoner» er i mellomtiden utviklet til en selvstendig traumeterapeutisk metode.
I denne boken setter han lyset på de tidligste livserfaringene, og det faktum at når vi fødes har vi allerede levd ca 9 måneder.
At ufødte er sansende, følende og gjenkjennende vesener er ikke like allmenn kjent. Ellers ville vi forholdt oss annerledes til det gryende livet som vokser frem. Det ufødte og små barn opplever preger dem videre i livet. Gode og kjærlige erfaringer legger grunnlaget for en stabil personlighet. Men erfaringer som er stressende eller traumatiserende kan føre til livslang negativ preging.
Rupperts hovedkonsept «Trauma of Love» inkluderer den tidlige tiden i vårt liv, og han fremhever at psykoterapien må omfavne både eget levd liv fra unnfangelsen og de erfaringer våre foreldre og besteforeldre hadde, også i sin tidlige fase av livet.
Hans medforfattere deler raust av egne terapeutiske erfaringer; hvor de også viser hvordan implisitte minner fra førspråklig tid, eller arvede følelser kan komme opp i lyset og integreres i det terapeutiske arbeidet med metoden «Intensjonskonstellasjoner».
Medforfatterne i denne boken er:
Marta Thorsheim, Alice Schultze-Kraft, Annemarie Denk, Gabriele Hoppe, Doris Brombach, Birgit Assel, Manuela Specht, Dagmar Strauss, Cordula Schulte, Petra Lardschneider, Christina Freund, Andrea Stoffers og Vivian Brougthon .
ISBN 978-82-997656-4-0